Training

Om verandering te begeleiden en in te kunnen zetten voor teams is een training, workshop of themabijeenkomst een goed middel.

Tijdens de interactieve bijeenkomsten werken we met het verandermodel. We besteden ruim aandacht aan het bespreken van de geformuleerde visie en het collectief belang. De nadruk bij de groepsbijeenkomsten ligt op het vaststellen en concreet maken van doelen, middelen, leiderschap en borging.

Uiteraard is er ruimte voor inbreng van casuïstiek, oefening door middel van rollenspelen, discussie.

Ik vind het belangrijk dat een training 'op maat' wordt gegeven. Inhoudelijke afstemming met een opdrachtgever is daarom belangrijk. Waar ligt de nadruk, waar liggen specifieke aandachtspunten. Welke mensen volgen de training en met welk doel.

Terug naar overzicht