Verandermanagement

Verandering(en) binnen organisaties kunnen heel verschillende redenen hebben. Het kan gaan om externe factoren zoals marktwerking of politieke besluitvorming, maar ook een verandering van visie. Overeenkomst is dat ze zoveel mogelijk collectief moeten worden ‘gedragen’ om te zorgen dat het blijvend is. Dat kan een flinke uitdaging zijn.

Aandacht voor dit proces zorgt ervoor dat een verandering blijvend is.

Bij dit proces kan ik ondersteunen op gebied van individuele coaching, proces- of projectbegeleiding, training, strategie sessies en advisering aan managementteams.

Het verandermodel zet ik hierbij vooral in om samen met de verantwoordelijke mensen een  visie te formuleren. We brengen het collectief belang in kaart en richten het vervolgproces helder in. Concreet kijken we naar middelen, maar ook leiderschap, om daarmee te zorgen voor borging op de lange termijn.

Doel is dat u als organisatie zélf in staat bent om te zorgen voor blijvende verandering. Al te vaak is een organisatie afhankelijk van een externe partij als het gaat om implementeren en borgen van verandering. Met deze werkwijze wordt de nadruk juist gelegd op wat u zelf kunt doen.

 

 

Terug naar overzicht